Strona główna » 303 Gauers (Goworowice) II           

303 Gauers (Goworowice) II           

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGauers · · · Goworowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Motywy leśne

     

Datacja odcisku: 1812

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 5802, b.p. (1812)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […] || GRO[[TTKAUER]] | [[CREYS]]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} skrzyżowane narzędzia rolnicze: cep i grabie (?), pośrodku drzewo liściaste

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 303