Strona główna » 305 Gauers (Goworowice) IV   

305 Gauers (Goworowice) IV   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGauers · · · Goworowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Napisowe

           

Datacja odcisku: 1877

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 201, b.p. (1877, 1909)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE * || GROTTKAU.

W polu: SIEGEL | GAUERS | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 305