Strona główna » 306 Geltendorf (Giełczyce) I     

306 Geltendorf (Giełczyce) I     

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGeltendorf · · · Giełczyce
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Napisowe

           

Datacja odcisku: 1817

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1817

Wymiary odcisku: 22 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 202, b.p. (1817)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEM [?] | SIEG: IN | GELTENDORF | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 306