Strona główna » 307 Geltendorf (Giełczyce) II

307 Geltendorf (Giełczyce) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGeltendorf · · · Giełczyce
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Napisowe

 

Datacja odcisku: 1832

Chronologia odcisku: 1817 – 1874

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 202, b.p. (1832 – 1874), sygn. 1070, b.p. (1854), sygn. 1034, b.p. (1860)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | GELTENDO | GROTKAU | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 307