Strona główna » 308 Geltendorf (Giełczyce) III    

308 Geltendorf (Giełczyce) III    

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGeltendorf · · · Giełczyce
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Napisowe

        

Datacja odcisku: 1885

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1916

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 177, b.p. (1885), sygn. 203, b.p. (1900, 1912, 1915, 1916)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE VORSTAND + || KREIS GROT[[TK]]AU

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} napis: GELTENDORF (nad i pod napisem ornamenty ozdobne)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 308