Strona główna » 31 Dobischau (Dobieszów) II

31 Dobischau (Dobieszów) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDobischau · · · Dobieszów
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Zwierzęta

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 1927 – 1931

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 120 (1927), sygn. 151, s. 14 (1931), APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 1397, s. 30 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GMEINDE DOBISCHAU || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu jeleń w skoku skierowany w prawo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 31