Strona główna » 316 Graschwitz (Goraszowice) II

316 Graschwitz (Goraszowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGraschwitz · · · Goraszowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1858

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 208, b.p. (1858)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GRASCHWITZ · GEMEIN. [[SIEGEL]] || GROTTKAU | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} lemiesz pługa skierowany ukośnie w dół, pod nim kłosy (?)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 316