Strona główna » 32 Dobroslawitz (Dobrosławice) I

32 Dobroslawitz (Dobrosławice) I

Dobroslawitz · · · Dobrosławice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne


Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1930

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 134 (1927), SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} *GEMEINDE DOBROSLAWITZ* || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu ręka trzymająca cep

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 32