Strona główna » 324 Gross Carlowitz (Karłowice Wielkie) II

324 Gross Carlowitz (Karłowice Wielkie) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Carlowitz · · · Karłowice Wielkie
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Napisowe

 

Datacja odcisku: 1892

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 190, b.p. (1892)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || GROTTKAU.

W polu: GROSS- | CARLOWITZ | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 324