Strona główna » 326 Gross Carlowitz (Karłowice Wielkie) IV

326 Gross Carlowitz (Karłowice Wielkie) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Carlowitz · · · Karłowice Wielkie
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Napisowe

 

Datacja odcisku: 1919

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 190, b.p. (1919)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} Gemeindevorstand || Kreis Grottkau.

W polu: GrossCarlowitz (nad i pod napisem w polu ornament ozdobny)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 326