Strona główna » 329 Gührau (Gierów) II 

329 Gührau (Gierów) II 

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGührau · · · Gierów
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Napisowe

      

 Datacja odcisku: 1921

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 727, b.p. (1921)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} *Gemeinde-Vorstand* || Kr. Grottkau

W polu: GÜHRAU (ozdobny ornament nad i pod napisem w środku pola)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 329