Strona główna » 332 Hennersdorf (Sidzina) III       

332 Hennersdorf (Sidzina) III       

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHennersdorf · · · Sidzina
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Napisowe

     

 Datacja odcisku: 1912

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 24 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 739, b.p. (1912)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} Gemeinde-Vorstand || Kreis Grottkau

W polu: Hennersdorf

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 332