Strona główna » 334 Hohen Giersdorf (Gałązczyce) II

334 Hohen Giersdorf (Gałązczyce) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHohen Giersdorf · · · Gałązczyce
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1874

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 204, b.p. (1874), sygn. 957, b.p. (1818)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} HOHEN GIERSCHDORF GEM || GROTTKAU | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} lemiesz pługa w słup, nad nim podkowa, po prawej i lewej po trzy kłosy zboża

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 334