Strona główna » 337 Johnsdorf (Janowa) I

337 Johnsdorf (Janowa) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćJohnsdorf · · · Janowa
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1808

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 4920, k. 59 (1808); APOp, SP w Grodkowie, sygn. 1074, b.p. (1788, 1857)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} IOHNSDORF GEMEIN SIEG || GROTTKAU | * CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} na murawie stojąca postać kobiety z sierpem w prawej ręce i grabiami w lewej

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 337