Strona główna » 339 Kamnig (Kamiennik)         

339 Kamnig (Kamiennik)         

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKamnig · · · Kamiennik
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Motywy kwietne i zielne

            

Datacja odcisku: 1835

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 5806, k. 46 (1835), k. 3 (1817); sygn. 5271, k. 28 (1836), sygn. 6063, k. 78 (1843)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KAMNIG GEMEIN SIEGEL || GROTTGAU: | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} pole dzielone w słup, w prawej połowie pola stojący snop zboża, w lewej serce, z którego wyrastają trzy kwiaty

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 339