Strona główna » 34 Dollendzin (Dolędzin)

34 Dollendzin (Dolędzin)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDollendzin · · · Dolędzin
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1875

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 1823, s. 225 (1875)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE DOLLENDZIN + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu dwie skrzyżowane kosy, za nimi dwoje skrzyżowanych grabi, nad narzędziami sześcioramienna gwiazda

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 34