Strona główna » 350 Klodebach (Kłodobok) I       

350 Klodebach (Kłodobok) I       

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlodebach · · · Kłodobok
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

        

 Datacja odcisku: 1794

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 5277, k. 5 (1794), k. 121, 122, 146 (1826), sygn. 5646, k. 47 (1829), sygn. 4934, 57 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KLODEBACH GEMEIN SIG || GROTTKAU | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} pole dzielone w skos, w prawej górnej połowie winne grono, w lewej dolnej – lemiesz pługa skierowany ostrzem w prawo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 350