Strona główna » 359 Lasswitz (Lasowice) I        

359 Lasswitz (Lasowice) I        

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLasswitz · · · Lasowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

             
Datacja odcisku: 1787

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 24 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 4760, k. 10 (1787)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} LASSWITZ GEMEIN SIEGE || GROTTKAU | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} stojący snop zboża, obok po obu stronach wyrastają z murawy po trzy kwiaty, nad kwiatami dwa ptaki w locie

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 359