Strona główna » 360 Lasswitz (Lasowice)  II  

360 Lasswitz (Lasowice)  II  

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLasswitz · · · Lasowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

                 

Datacja odcisku: 1809

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 4750, k. 35 (1809), sygn. 4970, k. 4 (1837), sygn. 6257, b.p. (1824), APOp, SP w Grodkowie, sygn. 1074, b.p. (1856, 1858)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} LASSWITZ GEMEIN SIEGE || GROTTKAU | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} stojący snop zboża, obok po obu stronach wyrastają z murawy po trzy kwiaty, nad kwiatami dwa ptaki w locie

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 360