Strona główna » 362 Leuppusch (Lubcz)      

362 Leuppusch (Lubcz)      

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLeuppusch · · · Lubcz
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Temida

                    

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} LEUPPUSCH GEMEIN SIG: || GROTTKAU | *CREIS*

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} Temida z wagą w lewej ręce i uniesionym mieczem w prawej; u stóp Temidy znajduje się jakieś narzędzie (?)

Publikacje: opis i ryc. Kutzer GKNG nr 9; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 362