Strona główna » 375 Lobedau (Lubiatów) V  

375 Lobedau (Lubiatów) V  

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLobedau · · · Lubiatów
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Napisowe

                 

Datacja odcisku: 1887

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 177, b.p. (1887)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || GROTTKAU

W polu: LOBEDAU | [[KREIS]]

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 375