Strona główna » 384 Niklasdorf (Mikołajowa)      

384 Niklasdorf (Mikołajowa)      

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNiklasdorf · · · Mikołajowa
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Napisowe

        

Datacja odcisku: 1868

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 957, b.p. (1868)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEI: | SIEGEL | NICKELSDOR | GROTTKAU | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 384