Strona główna » 390 Ogen (Ogonów) IV         

390 Ogen (Ogonów) IV         

Obraz ilustruje opisaną pieczęćOgen · · · Ogonów
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Symbolika religijna, Motywy kwietne i zielne

               

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} OGEN GEMEIN SIEGEL || GROTTKAU | · CREIS ·

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} serce, z którego wierzchołka wyrastają trzy kwiaty, po obu stronach wyrastają z murawy po dwa kwiaty, nad sercem oko Opatrzności

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 390