Strona główna » 394 Petersheide (Czarnolas)

394 Petersheide (Czarnolas)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPetersheide · · · Czarnolas
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Napisowe

 

Datacja odcisku: 1802

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Nysie, sygn. 1026, b.p. (1802), sygn. 1023, b.p. (1880); APOp, SP w Grodkowie, sygn. 1090, b.p. (1850, 1858), sygn. 1048, b.p. (1868)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | PETERS | HEIDE | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 394

Uwagi: w 1818 r. zmiana powiatu z nyskiego na grodkowski