Strona główna » 399 Reisewitz (Rysiowice) I     

399 Reisewitz (Rysiowice) I     

Obraz ilustruje opisaną pieczęćReisewitz · · · Rysiowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

          

Datacja odcisku: 1818

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 6063, k. 36 (1818), sygn. 5530, k. 64, 69 (1835)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […] || GROTTKAU | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} chłop z kosą na ramieniu

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 399