Strona główna » 400 Reisewitz (Rysiowice) II

400 Reisewitz (Rysiowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćReisewitz · · · Rysiowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Napisowe

 

Datacja odcisku: 1847

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 6063, k. 94 (1847), sygn. 4762, k. 80 (1844), sygn. 6251, b.p. (1851)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEI: | SIEGEL | REISEWITZ | GROTTKAU | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 400