Strona główna » 401 Rogau (Rogów) I    

401 Rogau (Rogów) I    

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRogau · · · Rogów
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

                         

 Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 24 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ROGAU GEMEIN SIG [?] || GROTTKAU | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} dwie skrzyżowane kosy, nad nimi lilia heraldyczna (?) i dwie gwiazdy lub ptaki w locie (?)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 401