Strona główna » 405 Sarlowitz (Sarnowice) II   

405 Sarlowitz (Sarnowice) II   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSarlowitz · · · Sarnowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Napisowe

           

Datacja odcisku: 1828

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 6277, k. 27 (1828)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEI:| SIEGEL | SARLOWITZ | GROTTKAU | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 405