Strona główna » 408 Schönheide (Wielochów, od 1996 Łanów)

408 Schönheide (Wielochów, od 1996 Łanów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchönheide · · · Wielochów
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Napisowe

 

Datacja odcisku: 1840

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 26 x 24 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Nysie, sygn. 1004, b.p. (1840)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | SCHONHEIDE | GROTTKAU; | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 408