Strona główna » 41 Fischerei (Rybarze, później część Koźla) I

41 Fischerei (Rybarze, później część Koźla) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFischerei · · · Rybarze, później część Koźla
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Godła mówiące

 

Datacja odcisku: 1722

Chronologia odcisku: pocz. XVIII w.

Wymiary odcisku: Ø – mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: papier na podkładzie z laku

Kolor odcisku: biały

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 146, b.p. (1722)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} · SIGILLVM · PISCATORVM · COSLENSIVM

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy ryby skierowane do środka pola, pomiędzy nimi po jednym raku

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 41