Strona główna » 413 Schwedlich (część Jaszowa) II

413 Schwedlich (część Jaszowa) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchwedlich · · · Jaszów
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SCHWEDLICH GEMEIN S || GROTTKAU | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy skrzyżowane narzędzia rolnicze: pośrodku grabie w słup, skierowane zębami ku górze, po lewej stronie kosa, po prawej cep

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 413