Strona główna » 414 Schwedlich (część Jaszowa) III

414 Schwedlich (część Jaszowa) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchwedlich · · · Jaszów
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Napisowe

 

Datacja odcisku: 1887

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 22 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 177, b.p. (1887)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} *Gemeinde-Vorstand* || SCHWEDLICH

W polu: Kreis Grottkau (nad i pod napisem w polu ozdobny ornament)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 414