Strona główna » 417 Starrwitz (Starowice)    

417 Starrwitz (Starowice)    

Obraz ilustruje opisaną pieczęćStarrwitz · · · Starowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Zwierzęta

              

Datacja odcisku: 1850

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 1090, b.p. (1850, 1859)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} STARWIZ GEMEIN SIEGEL || GROTTKAU | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} stojący ptak zwrócony w prawo, trzymający w dziobie węża, po obu stronach po trzy kwiaty

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 417