Strona główna » 422 Tschauschwitz (Suszkowice) II

422 Tschauschwitz (Suszkowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćTschauschwitz · · · Suszkowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Napisowe

 

Datacja odcisku: 1886

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 177, b.p. (1886)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE SIEGEL || KREIS GROTTKAU

W polu: TSCHAUSCHWITZ (w górnej i dolnej części pola mały ornament ozdobny)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 422