Strona główna » 435 Woitz (Wójcice) II 

435 Woitz (Wójcice) II 

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWoitz · · · Wójcice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Motywy kwietne i zielne

                             

Datacja odcisku: 1793

Chronologia odcisku: 1793 – 1821

Wymiary odcisku: 23 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 4496, b.p. (1793, 1808, 1811, 1812), sygn. 5548, k. 10 (1821), sygn. 5890, b.p. (1798)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} WOIZ GEMEIN SIEGEL : || GROTTKAU | *CREIS*

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} serce, z którego wierzchołka wyrastają trzy kwiaty, po lewej stronie serca – kosa, po prawej – cep

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 435