Strona główna » 437 Woitz (Wójcice) IV   

437 Woitz (Wójcice) IV   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWoitz · · · Wójcice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

                         

Datacja odcisku: 1856

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 25 x 23 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 5617, b.p. (1856), sygn. 5813, k. 105 (1848)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN SIEG. WOITZ || GROTTKAUER | KREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} snop zboża, po lewej stronie snopa sierp, po prawej – cep

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 437