Strona główna » 442 Alt Tschapel (Stare Czaple)     

442 Alt Tschapel (Stare Czaple)     

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAlt Tschapel · · · Stare Czaple
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologia wizerunku: Napisowe

    

 Datacja odcisku: 1846

Chronologia odcisku: 1846 – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 325, b.p. (1846, 1878)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} *CREUZBURGER KREIS* | (ozdobny ornament w górnej części otoku)

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE | ALT- TSCHAPEL | 1846

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 442