Strona główna » 457 Bürgsdorf   (Brzezinki)    

457 Bürgsdorf   (Brzezinki)    

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBürgsdorf · · · Brzezinki
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Motywy kwietne i zielne

               

 Datacja odcisku: 1853

Chronologia odcisku: 1774 – XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, RO, Wydział III Domeny, sygn. 110, b.p. (1853, 1856)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} AMTS BURGSDORFF GEM || CREUTZBURG | *CREISS* | 1774

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} na kartuszu kwiat / lemiesz pługa w słup, za nim trzy kłosy

Publikacje: Wilpert VII.9; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 457