Strona główna » 46 Gieraltowitz (Gierałtowice) III

46 Gieraltowitz (Gierałtowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGieraltowitz · · · Gierałtowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 1924 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 205 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE GIERALTOWITZ + || KREIS COSEL.

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu drzewo liściaste, za nim dwie skrzyżowane siekiery

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 46