Strona główna » 468 Gross Deutschen (Duczów Wielki)

468 Gross Deutschen (Duczów Wielki)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Deutschen · · · Duczów Wielki
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności, Herbowe

 

Datacja odcisku: 1934

Chronologia odcisku: pocz. XIX w. – 1934

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: Wilpert ryc. 185 (przed 1911); APOp, RO, sygn. 46778, k. 47 (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} *GEM. GR. DEUTSCHEN* || KR. KREUZBURG

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} podkowa, nad nią krzyż (herb Jastrzębiec?)

Publikacje: opis Wilpert VII.10, ryc. Wilpert nr 185; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 468