Strona główna » 475 Klein Margsdorf (Markotów Mały)

475 Klein Margsdorf (Markotów Mały)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlein Margsdorf · · · Markotów Mały
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologia wizerunku: Napisowe

 

Datacja odcisku: 1907

Chronologia odcisku: 1848 – pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, Wydział II, sygn. 1623, b.p. (1907)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: CREUTZBURGER KREIS

W polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe niepełne} GEMEINDE | KLEIN | MARGSDORF | 1848 | *

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 475