Strona główna » 476 Kochelsdorf (Kochłowice) I

476 Kochelsdorf (Kochłowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKochelsdorf · · · Kochłowice
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1867

Chronologia odcisku: 1774 – XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, RO, Wydział II, sygn. 1537, b.p. (1867)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KOCHE[[LS]]DORFF GEM: S || CREUTZBURG | *CREISS* | 1774 ·

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy kłosy wyrastające z murawy

Publikacje: opis Wilpert VII.20; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 476