Strona główna » 485 Matzdorf (Maciejów) I             

485 Matzdorf (Maciejów) I             

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMatzdorf · · · Maciejów
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

      

Datacja odcisku: 1821

Chronologia odcisku: 1774 – XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Kluczborku, sygn. 1761, k. 20 (1821)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} MATZ[[D]]ORF GEMEIN SIG || CREU[[TZ]]B[[URG]] | *CRE[[I]]SS* | 1774

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} chłop z kosą na ramieniu idący w prawo

Publikacje: opis Wilpert VII.25; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 485