Strona główna » 49 Goschütz (Goszyce) II

49 Goschütz (Goszyce) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGoschütz · · · Goszyce
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 191 (1927), sygn. 164, b.p. (1887, 1921)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE GOSCHÜTZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu kosa w skos zwrócona ostrzem w prawo, po jej prawej stronie trzy kłosy, po lewej sześć kłosów

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 49