Strona główna » 494 Nieder Rosen (Rożnów)       

494 Nieder Rosen (Rożnów)       

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNieder Rosen · · · Rożnów
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologia wizerunku: Godła mówiące

          

Chronologia odcisku: 1774 – XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Kluczborku, sygn. 1754, k. 27 (1825)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} NIEDER ROSEN GEM : SIG || CREUTZBURG | *CREISS* | 177[[4]]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} u stóp wzgórza po lewej stronie wyrastają z murawy trzy róże

Publikacje: opis Wilpert VII.32; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 494