Strona główna » 515 Schmardt (Smardy) III   

515 Schmardt (Smardy) III   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchmardt · · · Smardy
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologia wizerunku: Inne

               

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 1774 – XIX w.

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: –

Kolor odcisku: –

Sygnatura akt: –

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SCHMARDT III AMTSSIEG || CREUTZBURG | *CREISS* | 1774

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} dwa działa skierowane w lewo, nad nimi orzeł lecący w lewo

Publikacje: opis Wilpert VII.36.b; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 515