Strona główna » 520 Schönwald (Krzywizna) II 

520 Schönwald (Krzywizna) II 

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchönwald · · · Krzywizna
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

          

 Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: –

Kolor odcisku: –

Sygnatura akt: ryc. Wilpert nr 184

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE SCHÖNWALD. || KREIS | CREUTZBURG.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} na kartuszu lemiesz pługa w słup i dwa drzewa po obu stronach

Publikacje: opis Wilpert VII.37; ryc. Wilpert nr 184; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 520