Strona główna » 521 Simmenau (Szymonków) I  

521 Simmenau (Szymonków) I  

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSimmenau · · · Szymonków
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologia wizerunku: Zwierzęta

        

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: –

Kolor odcisku: –

Sygnatura akt: ryc. Wilpert nr 176

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE SIMMENAU || KREIS | CREUTZBURG.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} kogut z herbu Naefe und Obischau (?)

Publikacje: opis Wilpert VII.39; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 521

Uwagi: Wilpert opisuje na pieczęci kurę