Strona główna » 523 Skalung (Skałągi)

523 Skalung (Skałągi)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSkalung · · · Skałągi
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologia wizerunku: Herbowe

Datacja odcisku: 1839
Chronologia odcisku: 1774 – XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Kluczborku, sygn. 1949, k. 18 (1839)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SCALUNG GEMEIN SIEGE || CREUTZBURG | *CREISS* | [[177]]4

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} kogut stojący na wzgórzu

Publikacje: opis Wilpert VII.38 ; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 523

Uwagi: kogut z herbu von Naefe