Strona główna » 524 Ullrichsdorf (Ulrychów, dziś część Kluczborka)

524 Ullrichsdorf (Ulrychów, dziś część Kluczborka)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćUllrichsdorf · · · Ulrychów
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologia wizerunku: Herbowe, Zwierzęta

 

Datacja odcisku: 1777

Chronologia odcisku: 1774 – XIX w.

Wymiary odcisku: 25 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, Akta miasta Kluczborka, sygn. 798, b.p. (1777)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […]LRICHSDORFF G || [[CREUZB]]URG | KREISS | [[17]]74

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} orzeł w locie, trzymający w szponach piorun i miecz

Publikacje: opis Wilpert VII.41; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 524